ANBI

Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI)

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en giften.

Deze belastingvoordelen zijn:
Vrienden van Filmtheater De Luxe mogen hun gift aftrekken van de inkomsten- of Vennootschapsbelasting. Voor giften aan culturele ANBI’s geldt vanaf 1 januari 2012 een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1.25 x het bedrag van de gift aftrekken, als ze aan de norm van 1% voldoen. Bedrijven die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1.5 x het bedrag van de gift aftrekken bij de aangifte vennootschapsbelasting.

Filmtheater De Luxe is een culturele ANBI.
Fiscaal nummer: 816786203
Postadres: Westfriesedijk 6, 1741 NP Schagen
Telefoonnummer: 0224-213162
Email: info@filmtheaterdeluxe.nl

Doelstelling:
Het vertonen van niet commerciële films.

Beleidsplan:
Het regelmatig (2 à 3 maal per week) vertonen van niet commerciële films in het Cultuurhuis Markt 18/Scagon Theater.
Het aanbieden van verantwoorde kinderfilms onder schooltijd aan de scholen voor basisonderwijs in de gemeente Schagen.

Het bestuur van Filmtheater De Luxe/Stichting Het Beleefcafé bestaat uit:
Voorzitter: J.W. Tesselaar
Secretaris: vacature
Penningmeester: C. de Ruiter
De bestuurders ontvangen geen beloning.

Activiteiten in 2014:
89 filmvoorstellingen met 3.991 bezoekers
13 voorstellingen voor basisscholen met 873 bezoekers
4 literaire avonden

Financiële verantwoording over 2014

Organisatie en algemene kosten …… € 16.225,00
Algemene inkomsten …… € 9.671,00
…… …… ……
Kosten van de filmactiviteiten …… € 26.351,00
Inkomsten van de filmactiviteiten …… € 34.687,00
…… …… ……
Kosten van de literaire avonden …… € 2.645,00
Inkomsten van de literaire avonden …… € 618,00
…… …… ……
Nadelig saldo …… € 245,00
Advertenties