ANBI

Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI)

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en giften.

Deze belastingvoordelen zijn:
Vrienden van Filmtheater De Luxe mogen hun gift aftrekken van de inkomsten- of Vennootschapsbelasting.
Voor giften aan culturele ANBI’s geldt vanaf 1 januari 2012 een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1.25 x het bedrag van de gift aftrekken, als ze aan de norm van 1% voldoen. Bedrijven die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1.5 x het bedrag van de gift aftrekken bij de aangifte vennootschapsbelasting.

Filmtheater De Luxe is een culturele ANBI.
Fiscaal nummer: 816786203
Postadres: Westfriesedijk 6, 1741 NP Schagen
Telefoonnummer: 0224-213162
Email: info@filmtheaterdeluxe.nl

Doelstelling:
Het vertonen van niet commerciële films.

Beleidsplan:
Het regelmatig (2 à 3 maal per week) vertonen van niet commerciële films in het Cultuurhuis Markt 18/Scagon Theater.
Het aanbieden van verantwoorde kinderfilms onder schooltijd aan de scholen voor basisonderwijs in de gemeente Schagen.

Het bestuur van Filmtheater De Luxe/Stichting Het Beleefcafé bestaat uit:
Wnd. voorzitter: mw. A. Kloosterboer
Wnd. secretaris: dhr. R. Janssen
Penningmeester: mw. G. van de Meij
De bestuurders ontvangen geen beloning.

Activiteiten in 2016:
98 filmvoorstellingen met 3.698 bezoekers
9 filmvoorstellingen voor basisscholen met 630 bezoekers

Financiële verantwoording over 2016

Organisatie en algemene kosten …… € 16.067,00
Algemene inkomsten …… € 5.598,00
…… …… ……
Kosten van de filmactiviteiten …… € 23.535,00
Inkomsten van de filmactiviteiten …… € 33.143,00
…… ……
Nadelig saldo …… € 861,00
Advertenties